تمدید مهلت ارسال مقالات
1402/11/06

پژوهشگران ارجمند

با تصمیم شورای سیاست گذاری کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 8 اسفند تمدید شد.